Klinikpersonale

Sygeplejersker:
Merete Agner Jensen
Kathe Brandt
Lisbeth Tiemann Andersen

Sekretær:
Birthe Elia Søgaard

Læger:
Lena Haulrig
Johannes Larsen
Tina Skafte 

Vi har sædvanligvis ansat en reservelæge under uddannelse.