Aktuelt nyt
Vi holder ferielukket alle helligdage samt
6.
- 7.- 8. april 2020
Sommerferie uge 30 - 31 - 32 (20. juli - 7. august)
2020

Lægernes telefontid er kl. 8-9.
Sekretærens telefontid er kl. 9-10, 10.30-12 samt mandag - torsdag kl. 13-14.

I sekretærens telefontid kan der bl.a. fornyes recepter, bestilles tid og man kan få svar på nogle typer undersøgelser.

Akuttelefon
I perioder udenfor telefontiden, hvor vi alle er optaget, vil der være telefonsvarer på. I disse perioder kan man ved akut opstået sygdom henvende sig på vores akutnummer 54 78 00 04.

Konsultation
Der er almindeligvis afsat 15 min. til en konsultation. For at få mest ud af denne tid, er det en god idé på forhånd at have gjort sig nogle overvejelser om, hvad vi skal tale om. Hvis vi ikke kan nå det hele på 15 min, kan vi aftale en ny tid. I nogle situationer kan der afsættes ekstra tid, men det er en forudsætning, at man fortæller, hvad det drejer sig om, når der bestilles tid.
Ønskes konsultation samme dag, skal det så vidt det er muligt ske i lægernes telefontid.

Lukket fredag eftermiddag
Klinikken vil ofte være lukket fredag eftermiddag. I sådanne tilfælde henviser vi på vores telefonsvarer til den læge i byen, der har vagten den pågældende fredag indtil kl. 16.00

Prøvesvar
Hvis der er taget blodprøver, røntgenundersøgeler eller lignende,  skal man ALTID kontakte os for at få svar - enten i lægernes telefontid eller hos sekretæren.

Du kan også forespørge om prøvesvar og andre ikke-akutte ting via mail på Lægevejen.dk. Du kan blive oprettet med din mailadresse hos sekretæren.

Sygeplejersker
Sygeplejersker varetager selvstændigt konsultationer fx. vedrørende sukkersyge, blodtryk, astma, blodprøver, vaccinationer, sårskift m.v. Der skal altid bestilles tid hos sygeplejersken. Du kan også bestille tid hos sygeplejersken via Lægevejen.dk. Ud fra navnet ses om det er læge- eller sygeplejersketid der reserveres.

Priser og tilskud
Hvis du er sikret i gruppe 1, er alle undersøgelser og behandlinger gratis, bortset fra visse helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultationen og eventuelle laboratorieundersøgelser.

Udlandsvaccination
Hvis du skal ud og rejse og i den forbindelse skal vaccineres, hjælper vi dig gerne med rådgivning, recept på vaccine og injektioner. Du skal være opmærksom på, at sygesikringen ikke giver tilskud til dette og der derfor er følgende udgifter forbundet med dette:

Rådgivning og planlægning af vaccinationsprogram koster 300,-, efterfølgende koster det 200,- for hvert stik. Du skal derudover selv betale for vaccinerne på apoteket.

Det er vigtigt, at du udfylder et spørgeskema, for at vi kan planlægge dit vaccinationsprogram, så det netop passer til dig. Du kan kontakte sekretæren for at få udleveret et skema eller selv printe et her. Når vi har fået dit skema retur, planlægger vi, hvad du skal have. Bemærk at fuld vaccination kan strække sig over 2-3 måneder.

Lægeattester LÆ145 og LÆ265
Når der skal skrives en helbredsattest er der brug for at få oplysninger om alle forhold, som påvirker dit helbred. Selvom der er afsat god tid hos lægen til at skrive attesten, er det godt, hvis du på forhånd har skrevet nogle noter om, hvordan du oplever din helbreds- og arbejdssituation.
Du kan downloade dokumentet til din forberedelse
her.

Attestarbejde til forsikringsselskaber
Pr. 1/1 2018 er taksten 900,00 kr + moms pr. påbegyndt ½ time.

Persondatalov 2018
Du kan finde klinikkens privatlivspolitik for patienter her.