Om klinikken

Haulrig, Larsen og Skafte er en kompagniskabspraksis, beliggende i det tidligere sygehus lige ved Maribosøerne, bestående af lægerne Johannes Larsen, Lena Haulrig og Tina Skafte.  

Praksis har tilknyttet ca. 3.300 patienter fra både land og by.  I 2014 var der kortvarigt åbent for tilgang, ellers har der siden været lukket for tilgang af nye patienter.

Personalegruppen består udover lægerne af en sekretær, en bogholder og 3 sygeplejersker på deltid. Sygeplejerskerne varetager bl.a. sårpleje, rygestopsamtaler, kostrådgivning, udlandsvaccinationer, optitrering af insulin samt en stor del af kronikerkontrollerne hos hypertensions-, KOL- og diabetespatienterne.

Vi ligger side om side med en anden klinik. De fysiske rammer er særdeles gode, med tilstrækkeligt plads og eget laboratorium.

Vores lægesystem er Novax.

Vi vægter deltagelse af uddannelse af kommende kollegaer særdeles højt, derfor har vi studerende i både deres tidlige patientkontaktforløb samt i almen medicin på 12. semester.

Derudover har vi skiftende uddannelseslæger både i KBU, intro og hoveduddannelses forløb.

Nedenfor er der skitse over  dagsprogrammet:

Dagsprogram for læger
08.00-09.00    Telefontid
09.15-10.00    Konsultationer
10.15-10.30    Pause
10.30-12.00    Konsultationer og evt. sygebesøg
12.00-13.00    Konference og frokost
13.00-15.30    Konsultationer

15.30-16.00    Skrivning af notater/papirarbejde. Ved behov ekstra konsultationer eller sygebesøg

Der er som udgangspunkt afsat 15-30 minutter til hver konsultation, afhængigt af behovet og ens kvalifikationer.

Uddannelseslægerne deltager også i telefontiden samt kører på sygebesøg.

Hver dag er der afsat akuttider hos 1-2 af lægerne fordelt både om formiddagen og eftermiddagen. Derudover har vi en række subakutte tider, der kan besættes op til 1 uge frem.

Fra 12-12.30 er der dagligt konference hvor al personale deltager, her bliver der samlet op på diverse spørgsmål fra sygeplejersker, sekretær og læger.

Der er derudover fast undervisning på en time hver måned for hele personalegruppen og personalemøde hver 2. måned, hvor også uddannelseslæger vil blive bedt om at præsentere ny viden efter eget valg én gang under opholdet.


Uddannelses programmet:

Vi skiftes til at være hovedvejleder for den enkelte læge, men løbende er der selvfølgelig bred kommunikation mellem uddannelseslægen og de andre læger.

Ved opstart er der et fast introduktionsprogram, gående over 2 uger, der omfatter general introduktion til klinikken, til lægesystemet, til laboratoriet samt undervisning i de hyppigst forekommende problemstillinger i praksis.

Der er daglig konference, først 15 min alene og derefter med deltagelse af alle medarbejdere, hvor dagens patienter gennemgås. Spørgsmål om diagnose, behandling og planer drøftes.
Fast ugentligt er der er afsat 1 time til formaliseret undervisning med uddannelseslægen og tutorlæge. I løbet af ansættelsen gennemgås alle hyppige sygdomme med relevans for almen praksis.

Uddannelseslægens dagsprogram består ikke kun af akutte henvendelser, men i høj grad også kontroller, samtaler, attestarbejde, småkirurgi m.v. hvilket giver uddannelseslægerne god mulighed for at arbejde med mange forskellige problemstillinger i løbet af dagen. Hvis der er specialinteresserer tilgodeses disse så vidt muligt.

Vores patienter tager generelt rigtigt godt imod uddannelses lægerne og der er yderst sjældent problemer med at besætte tiderne.

Vi vægter højt at uddannelses lægen får mulighed for at opleve den alsidighed arbejdet i almen praksis har.

Vi forholder os til de forskellige mål, hver fase af uddannelsen har. Læger i fase 2 og 3 inddrages også i det mere driftsmæssige for at give mulighed for at få erfaring som virksomhedsleder.

Der er også mulighed for at deltage i lægevagt, aktuelt er der en af os der deltager i ordningen.

I den tid man er tilknyttet vores praksis, har man sit eget lokale. Vi forventer, at man er aktiv og engageret som uddannelseslæge, men vi føler os også forpligtet til selv at være nærværende og aktive i at undervise og supervisere.

Vi er fleksible ift. arbejdstiden og timerne kan placeres således, at man fx kan holde fri hver 2. fredag.

Introduktionsprogrammet ser du
her.
Uddannelsesprogram almen medicin, hoveduddannelse finder du
her.